Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland

Zorgaanbieders zijn verplicht informatie over de kwaliteit van zorg beschikbaar te maken. Het Zorginstituut heeft de taak om deze informatie te verzamelen en beschikbaar te maken. Niet alleen zodat de cliënt een keuze kan maken tussen zorgaanbieders maar ook voor de toezichtstaak van de Inspectie voor de gezondheidszorg.