Zinnige Zorg - Resultaten van enquête over het gebruik van risicoscores voor het vaststellen van de ernst van een longontsteking

In maart 2020 heeft het Zorginstituut een enquête uitgezet om te inventariseren welke risicoscoresystemen gebruikt worden in de Nederlandse ziekenhuizen om de ernst van een longontsteking in te schatten. Ook werd uitgevraagd welke voor- en nadelen artsen zien bij (het gebruik van) de risicoscores. Deze enquête maakt deel uit van het verdiepingsfaseproject ‘Onderste luchtweginfecties’, een onderdeel van het programma Zinnige Zorg van het Zorginstituut.

Zinnige Zorg-project ‘Onderste luchtweginfecties’

In de verdiepingsfase van het Zinnige Zorg project ‘Onderste luchtweginfecties’ heeft het Zorginstituut onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een onderste luchtweginfectie.

De volgende onderzoeken maken deel uit van dit Zinnige Zorg-project:

  1. Nivel-rapport 2020 ‘Huisartsenzorg aan patiënten met onderste luchtweginfecties: voorschijven van antibiotica en inzet van CRP testen’
  2. IVM-rapport 2021 'Behandeling van community acquired pneumonie in het ziekenhuis'; 
  3. Cochrane-rapport 2020 ‘Systematische review naar klinisch nut van longechografie & kwalitatief onderzoek naar praktische haalbaarheid van longechografie in Nederland’; 
  4. Resultaten van enquête 2020 ‘Gebruik van risicoscores voor het vaststellen van de ernst van een longontsteking’; 
  5. Cochrane-rapport 2020 ‘Systematische review naar het klinisch nut van het gebruik van risicoscores voor het vaststellen van de ernst van een longontsteking’; 
  6. Cochrane-rapport 2020 ‘Systematische review naar de zorg voor risicopatiënten met een onderste luchtweginfectie’.