Onderzoek: Horizonscan Medische Hulpmiddelen - haalbaarheidsstudie

Net als bij de geneesmiddelen vindt er op het gebied van medische hulpmiddelen veel innovatie plaats. Er is momenteel geen eenduidig overzicht van deze innovaties beschikbaar. Dat overzicht is er wel voor innovatieve geneesmiddelen; het Zorginstituut en andere partijen in de zorg bieden met de Horizonscan Geneesmiddelen een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. In opdracht van het Zorginstituut is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een Horizonscan voor medische hulpmiddelen door advies- en onderzoeksorganisatie Panaxea.

Behoefte aan eenduidig overzicht

Dit onderzoek bevat een uitgebreid overzicht van het huidige innovatietraject van medische hulpmiddelen en de impact van de nieuwe Europese regelgeving (MDR en IVDR) hierop. Daarnaast is uit een onderzoek naar de hierbij betrokken organisaties en mensen gebleken dat er veel behoefte is aan een eenduidig overzicht van nieuwe innovatieve medische hulpmiddelen. Deze bevindingen hebben geleid tot een potentieel model om Horizonscanning naar medische hulpmiddelen te realiseren. Naar aanleiding van dit rapport zal het Zorginstituut de haalbaarheid van een Horizonscan medische hulpmiddelen in Nederland het komende jaar verder onderzoeken.