Onderzoek ‘Zorg met vertrouwen’ biedt inzicht in autorisatie van gegevensoverdracht tussen zorgaanbieders

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar methoden van autorisatie voor de transmurale uitwisseling van persoonsgegevens tussen zorgaanbieders. Het onderzoek geeft inzicht in het autorisatieproces en de overwegingen hierbij van zorgprofessionals. Ook belicht het onderzoek de bescherming van zorggegevens en de noodzaak om uitwisseltechnieken te integreren in de werkprocessen van de zorgprofessional.

Het Zorginstituut heeft een belangrijke rol in de modernisering van gegevensuitwisseling. Gegevens en gegevensuitwisseling zijn een essentieel onderdeel in het verbeteren van de zorg voor patiënten.

De realisatie van een informatiestelsel in de zorg en de realisatie van gegevensuitwisseling in de zorg, hangen onder meer af van de gebruiksvriendelijkheid van de autorisatiemethode. Autorisatie is de sleutel voor de toegang tot persoonsgegevens van veelal kwetsbare mensen. Dit was nog niet eerder onderzocht.

Verantwoord gebruikmaken van gegevens

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek richten zich op de behoefte aan meer duidelijkheid over verplichtingen en verantwoordelijkheden in de wet- en regelgeving (AVG). Met name de toestemmingsregistratie wordt als knelpunt ervaren. Daarnaast stellen de onderzoekers vast, dat er veel uitwisseltechnieken bestaan (papieren brieven, applicaties, beveiligde mail) met diverse uitwisselmechanismen. Voorschriften voor taal en techniek kunnen hierbij ondersteunen. Verder bevat het rapport aanbevelingen om verbeteringen aan te brengen in het controledomein. Hierbij gaat het om transparantie en uitvoering van controletaken, zoals het controleren van het doelgericht gebruik van een toegekende autorisatie.