Evaluatierapport handreiking zorgaanspraken voor kinderen met overgewicht en obesitas

Het Zorginstituut schreef in augustus 2015 de handreiking ‘Zorgaanspraken voor kinderen met overgewicht en obesitas’. Aanleiding hiervoor waren de signalen over de vraagstukken die partijen hadden over de bekostiging van de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dit vormde een belemmering voor het tot stand komen van voldoende zorgaanbod. 

Het Zorginstituut heeft de bekendheid met en de toepassing van deze handreiking in de praktijk geëvalueerd. We vroegen zorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars of de handreiking heeft geholpen om aanspraak- en afbakeningsvraagstukken op te lossen en of zij samenwerken bij het aanbieden van zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas.

De evaluatie laat zien dat de handreiking wordt gebruikt bij het komen tot samenwerkingsafspraken. Er blijven nog altijd vraagstukken die het tot stand komen van zorgaanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas belemmeren. Omdat er landelijk veel initiatieven zijn om deze belemmeringen op te lossen, geven partijen aan dat het aanpassen van de handreiking op korte termijn niet nodig is. Het Zorginstituut zal de resultaten van deze initiatieven volgen en de handreiking aanpassen als daar aanleiding voor is.