Publicaties

Verbetersignalement Zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker

In december 2016 adviseert het Zorginstituut dat de nacontrole aan vrouwen behandeld voor borstkanker verder kan worden verbeterd.

Rekening houden met individuele risico

De nacontrole bij borstkanker wordt zinniger wanneer er rekening gehouden wordt met het daadwerkelijk individuele risico op de eventuele terugkeer van de ziekte. De kans dat (eerder behandelde) borstkanker namelijk opnieuw optreedt, ligt voor de meeste vrouwen laag, maar bij anderen hoger. Dit schrijft het Zorginstituut in december 2016 in het ‘Verbetersignalement Zinnige nacontrole bij vrouwen behandeld voor borstkanker’.