Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering (rapport KPMG)

Op dit moment lopen er in Nederland meerdere kwaliteitsmetingen op basis van variabelen die worden uitgevraagd bij ziekenhuizen. Er ontbreekt echter een overzicht van de uitgevraagde variabelen en van de mate waarin sprake is van overlap tussen de variabelen. ZonMw en Zorginstituut Nederland hebben daarom KPMG Plexus gevraagd om aanbevelingen te doen over waar winst te behalen is met het afstemmen en harmoniseren van de uitvraag van kwaliteitsgegevens.