Evaluatierapport indicatieprotocol transkatheter aortaklepvervanging (TAVI)

In 2011 heeft het Zorginstituut (voorheen CVZ) in een standpunt vastgesteld dat voor patiënten met een een ernstige aortaklepstenose (AS) en een onaanvaardbaar hoog operatierisico, de transkatheter aortaklepvervanging (TAVI) verzekerde zorg is. 

Een werkgroep van cardiologen en thoraxchirurgen heeft vervolgens een indicatieprotocol opgesteld waarin is vastgesteld welke patiëntengroep in aanmerking komt voor de behandeling.

Het Zorginstituut heeft laten onderzoeken of het indicatieprotocol in de praktijk wordt gevolgd en of het wordt gebruikt bij zorginkoop door zorgverzekeraars.
Hieruit blijkt dat het protocol in de praktijk goed wordt gevolgd door artsen. Daarnaast blijken zorgverzekeraars bekend te zijn met het protocol en onderschrijven de noodzaak van een beperkt indicatiegebied.