Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Acute diarree (herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 30 april 2024.