Publicatie Zvw 2006 - 2023

Op deze pagina kunt u de tabellen met de kwartaalcijfers Zvw bekijken en downloaden.

Stand van zaken Zvw 2e kwartaal 2023

  • De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2023 opgelopen van € 17 miljard naar € 32 miljard.
  • De baten van het Zvf stegen van € 16,2 miljard naar € 33,9 miljard.
  • De lasten van de zorgverzekeraars zijn tussen 2006 en 2023 opgelopen van € 26,2 miljard naar € 54,6 miljard.