Concept - Afwegingskader noodzakelijk te verzekeren zorg

De minister van VWS heeft het Zorginstituut gevraagd om een afwegingskader te maken voor het pakketcriterium ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’. Dit kader is in eerste instantie bedoeld voor zelfzorggeneesmiddelen, maar het moet ook breder toepasbaar zijn. Het Zorginstituut wil met het afwegingskader voor ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’ bijdragen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Dit afwegingskader is het eerste concept.

Reageren kan tot 22 september 2023

Partijen kunnen hun reacties op dit concept aan het Zorginstituut kenbaar maken tot 22 september 2023. U kunt hiervoor een mail sturen naar:

Contactpersoon: Jacqueline Zwaap
E-mail: JZwaap@zinl.nl