Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg 2023

Op deze pagina vindt u de regeling van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland voor de structurele aanlevering van gegevens Zorgverzekeringswet 2023 en Wet langdurige zorg 2023.