Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas Hepatitis C (herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 1 september 2022.