Toelichting bij aanvraagformulier

Bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg moet een aanvraagformulier en de daarbij behorende bijlagen worden toegevoegd. In dit document staat een toelichting hoe u ProjectNet, het aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen moet invullen. U moet uw subsidieaanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.