Bijlage 7 intentieverklaring deelnemende centra uitgewerkte subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken voor de intentieverklaringen van deelnemende centra voor de uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.