Bijlage 10 behandelkosten uitgewerkte subsidieaanvraag Veelbelovende Zorg

Deze begroting moet u gebruiken voor de uitgewerkte subsidieaanvraag voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.