Bijlage 1 aanvraagformulier subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg moet bijgaand aanvraagformulier worden ingevuld. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. U moet uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.