Publicatie Zvw 2006 - 2022

Op deze pagina kunt u de tabellen met de kwartaalcijfers Zvw bekijken en downloaden.

Stand van zaken Zvw 1e kwartaal 2022

  • De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2021 opgelopen van € 17,4 miljard naar € 30,1 miljard.
  • De baten van het Zvf stegen van € 16,2 miljard naar € 29,7 miljard.
  • De lasten van de zorgverzekeraars zijn tussen 2006 en 2021 opgelopen van € 26,2 miljard naar € 48,5 miljard.