Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas Diabetes mellitus type 2 (herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 1 juni 2022.