Geen verdere beoordeling van sacrale neuromodulatie bij een bepaalde vorm van obstipatie

Op 1 januari 2022 is de voorwaardelijke toelating afgelopen voor de behandeling van sacrale neuromodulatie bij patiënten met therapieresistente, functionele obstipatie met vertraagde darmpassage. Het Zorginstituut zal niet beoordelen of deze behandeling vergoed kan worden uit de basisverzekering. De certificering van de neurostimulator (Interstim®) voor obstipatie is vervallen en de fabrikant heeft geen nieuwe certificering aangevraagd. Zonder deze certificering is het wettelijk niet mogelijk om voor deze patiëntengroep toegang te regelen tot de behandeling. Een beoordeling door het Zorginstituut kan helaas niets aan deze situatie veranderen.

Op dit moment bekijkt de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) of het onderzoek dat voor de voorwaardelijke toelating van deze behandeling is uitgevoerd, kan worden voortgezet als niet-WMO-plichtig onderzoek. Als deze toestemming er komt, dan kunnen patiënten die aan dit onderzoek hebben deelgenomen én die baat hebben bij de behandeling weer toegang krijgen tot deze zorg.

Over de aandoening en sacrale neuromodulatie

Functionele obstipatie is een vorm van verstopping van de darmen zonder onderliggende lichamelijke oorzaak voor de langdurige verstopping. Vertraagde darmpassage is een bepaald type van functionele obstipatie. De gebruikelijke behandelmethode voor (functionele) obstipatie bestaat uit een conservatieve gepersonaliseerde behandeling die kan bestaan uit voedings- en leefstijladviezen, medicamenteuze therapie en darmspoelingen. Sommige patiënten reageren onvoldoende op deze behandelingen. We noemen dat ‘therapieresistent’. Bij sacrale neuromodulatie worden zenuwen in de onderrug geprikkeld door zwakke stroomstootjes. Deze signalen kunnen de obstipatieklachten verlichten.