Publicatie Wlz 2015 - 2021

Op deze pagina kunt u de tabel met de kwartaalcijfers Wlz bekijken en downloaden.

Voor de Wlz-jaren 2015 tot en met 2019 zijn de lasten & baten voor het Fonds langdurige zorg definitief vastgesteld. De lasten & baten voor de jaren 2020 en 2021 zijn nog voorlopig.  Wij zien hierin een totale stijging van de lasten van 4,85% voor het Fonds langdurige zorg in 2021 ten opzichte van 2020. 

De lasten voor zorg in natura 2020 zijn gebaseerd op de financiële verslagen van de Wlz-uitvoerders. De lasten voor zorg in natura 2021 zijn gebaseerd op de door het CAK in het tweede kwartaal van het jaar aan de Wlz-zorgaanbieders gedane voorschotbetalingen. 

Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor langdurige zorg op basis van declaratiegegevens staan op onze speciale website over de ontwikkeling van de zorgcijfers, de Zorgcijfersdatabank.