Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Vitamine D-deficiëntie bij ouderen (herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 31 oktober 2021.