Publicatie Zvw 2006 - 2020

Op deze pagina kunt u de tabellen met de kwartaalcijfers Zvw bekijken en downloaden.

Toelichting

  • Ondanks de uitbraak van het corona-virus worden de zorgkosten voor het basispakket in 2020 geraamd op circa 48 miljard euro. Dat is een stijging van 3,7%┬áten opzichte van 2019 en inclusief de geraamde extra corona-kosten van 3,9 miljard euro.

  • Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor het basispakket bieden we u graag aan op onze speciale website over de ontwikkeling van de zorgcijfers: www.zorgcijfersdatabank.nl.