Publicatie Zvw 2006 - 2020

Op deze pagina kunt u de tabellen met de kwartaalcijfers Zvw bekijken en downloaden.

Toelichting

  • Voorlopig lijkt het erop dat de kosten die in verband met de corona-uitbraak zijn gemaakt, worden gecompenseerd door de in deze periode ontstane uitval van andere vormen van zorg.

  • De raming van de kosten van het basispakket voor heel 2020 is niet significant veranderd ten opzichte van de raming na het eerste kwartaal.

  • De kosten bedragen in beide ramingen ruim 48 miljard euro. Dat is een stijging van 3,6 procent ten opzichte van 2019.

  • Meer gedetailleerde gegevens over de besteding van de gelden voor het basispakket bieden we u graag aan op onze speciale website over de ontwikkeling van de zorgcijfers: www.zorgcijfersdatabank.nl.