Bijlage 2 DAEB en marktfalen projectidee veelbelovende zorg

Dit document moet u gebruiken om de extra vragen rondom marktfalen toe te lichten voor het projectidee voor de Subsidieregeling veelbelovende zorg. U moet uw projectidee indienen via ProjectNet van ZonMw.

Sluitingsdatum voor het indienen van een projectidee is: dinsdag 22 september 2020 vóór 14.00 uur.