Handboek informatie zorgverzekeringswet 2020 – veelgestelde vragen (FAQ's)

Door het jaar heen ontvangt het Zorginstituut meerdere vragen van zorgverzekeraars met betrekking tot het Handboek. In bijgaand document geven wij antwoord op deze vragen.

De antwoorden kunnen drie verschillende zaken betreffen:

  1. Een uitleg op welke wijze er verantwoord moet worden in het Handboek; hoe het gedaan dient te worden.
  2. Een toelichting op bepaalde zaken uit het handboek; waarom het zo gedaan dient te worden.
  3. Een aankondiging van een voorgenomen beleidswijziging of handboek aanpassing.

Punt 1 en 2 worden hieronder per onderwerp behandelt.
Punt 3 staat hier los van en staat apart onder ‘Wat zijn de voorgenomen wijzigingen en aandachtspunten voor het komende jaar?’. Belangrijk: deze wijzigingen zijn nog niet officieel.