Meerjarenagenda Kwaliteit

De Meerjarenagenda is de agenda met de te ontwikkelen kwaliteitsproducten en bijbehorende deadlines. Op de Meerjarenagenda staat voor welke zorg met voorrang kwaliteitsproducten worden ontwikkeld of onderhouden. Zorginstituut Nederland ontwikkelt deze kwaliteitsproducten niet zelf. Op de Meerjarenagenda is opgenomen welke organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ontwikkeling van de kwaliteitsproducten op zich hebben genomen met de daar bijbehorende tijdsplanning.