Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Epilepsie

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 31 januari 2020.