Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Porfyrie

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 31 december 2019.