Publicatie Zvw 2006 - 2019

  • De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2016 opgelopen van € 17,4 miljard naar € 24,5 miljard.
  • De baten van het Zvf stegen van € 16,2 miljard naar € 26,2 miljard.
  • Eind 2016 had het Zvf een negatief cumulatief exploitatiesaldo van € 0,4 miljard.
  • De lasten van de zorgverzekeraars zijn tussen 2017 en 2019 opgelopen van € 41,6 miljard naar € 46,2 miljard.