Handboek informatie zorgverzekeringswet 2019 – veelgestelde vragen (FAQ's)

Door het jaar heen ontvangt het Zorginstituut meerdere vragen van zorgverzekeraars met betrekking tot het Handboek.In bijgaand document geven wij antwoord op deze vragen.

De antwoorden kunnen 3 verschillende zaken betreffen:

  1. Een uitleg op welke wijze er verantwoord moet worden in het Handboek; hoe het gedaan dient te worden.
  2. Een toelichting op bepaalde zaken uit het handboek; waarom het zo gedaan dient te worden.
  3. Een aankondiging van een voorgenomen beleidswijziging of handboek aanpassing.

Punt 1 en 2 worden per rubriek behandelt. Punt 3 staat hier los van en staat apart onder ‘Wat zijn de voorgenomen wijzigingen en aandachtspunten voor het komende jaar?’. Belangrijk: deze wijzigingen zijn nog niet officieel.