Consultatie Farmacotherapeutisch Kompas: Hypertensie, essentiële of primaire (herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van het betreffende geneesmiddel. De consultatietermijn loopt af op 31 augustus 2019.

Zie ook