Publicatie Wlz 2015 - 2019

  • In 2019 stijgen de kosten van langdurige zorg naar verwachting met ongeveer 7% ten opzichte van 2018.
  • De gegevens 2019 betreffen echter een raming op basis van eerste kwartaalcijfers en zijn daardoor nog hoogst onzeker.
  • De kosten zullen daarnaast nog stijgen door de benutting van de voor 2019 beschikbare kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg.
  • Ondanks de stijging van de zorgkosten stevent het fonds langdurige zorg in 2019 af op een positief exploitatiesaldo.
  • Dit komt mede door de rijksbijdrage Wlz van € 1 miljard die met ingang van 2019 is ingevoerd.