Onderzoek naar regionale netwerkvorming IC’s

Regionale samenwerking en het vormen van IC-netwerken zijn een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsstandaard 'Organisatie van Intensive Care'. Daarom doet het Zorginstituut onderzoek naar de regionale netwerkvorming van IC’s. Het Zorginstituut is in mei 2019 gestart met dit onderzoek. Het onderzoek liep tot eind van 2019. Vanwege COVID-19 is de presentatie van de resultaten uitgesteld.