Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas: Psoriasis (herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 30 april 2019.