Publicatie Zvw 2006-2018

  • De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2017 en 2018 opgelopen van € 24,3 miljard naar € 25,1 miljard.

  • De baten daalden van € 26,0 miljard naar € 25,7 miljard.

  • Eind 2018 heeft het Zvf voor alsnog een positief exploitatiesaldo van € 0,6 miljard.

  • De lasten van de zorgverzekeraars zijn tussen 2017 en 2018 opgelopen van € 42,8 miljard naar € 44,3 miljard.