Publicatie Wlz 2015-2018

  • In 2018 stijgen de kosten van langdurige zorg naar verwachting met 4% ten opzichte van 2017.
  • De gegevens 2018 betreffen een raming op basis van vierde kwartaalcijfers en zijn nog niet definitief.
  • Ondanks de stijging van de zorgkosten stevent het fonds langdurige zorg in 2018 af op een positief exploitatiesaldo. Dit komt door een stijging van de premie-inkomsten met 8%.