Toelichting bij het aanmeldformulier Projectidee

In dit document staat de toelichting op de invulvelden van het aanmeldformulier voor het indienen van een projectidee voor de Subsidieregeling Veelbelovende zorg. U moet uw projectidee indienen via ProjectNet van ZonMw.

Zie ook