Bijlage 1a begroting Projectidee

Bij het indienen van een Projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg moet bijgaande begroting worden ingevuld. U moet uw projectidee indienen via ProjectNet van ZonMw.

Zie ook