Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden door Advies- en expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA)

De leidraad voor kwaliteitsstandaarden geeft partijen in de zorg handvatten voor de wijze waarop kwaliteitsstandaarden idealiter tot stand komen en hun weg vinden in de praktijk. Ook geeft de leidraad aan welke instrumenten een goede kwaliteitsstandaard compleet maken, zoals bijbehorende meetinstrumenten (indicatoren) en patiëntenversies.

Voor de gehele zorg

De leidraad is te gebruiken in de gehele breedte van de zorg in Nederland, niet alleen voor de curatieve zorg, bijvoorbeeld huisartsenzorg, verloskundige zorg of ziekenhuiszorg, maar ook op het gebied van preventie, bijvoorbeeld bij vaccinaties, hielprik, de screening voor baarmoederhalskanker, en in de gehandicaptenzorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Leidraad en het Toetsingskader

De Leidraad sluit aan op het Toetsingskader  voor kwaliteitsstandaarden van het Zorginstituut. De Leidraad is een handvat voor hoe idealiter een kwaliteitsstandaard moet worden ontwikkeld. Het Toetsingskader is om achteraf te beoordelen. Het Toetsingskader heeft criteria die toetsen of kwaliteitsstandaarden van goede kwaliteit zijn. Het Zorginstituut maakt Kwaliteitsstandaarden die aan deze criteria voldoen zichtbaar in het Register op Zorginzicht.

De criteria van het Toetsingskader zijn breed toepasbaar en geven een kader waaraan goede kwaliteitsstandaarden zouden moeten voldoen. De Leidraad voor kwaliteitsstandaarden geeft, binnen dit brede kader, concrete handvatten voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Basis voor de leidraad

De leidraad is opgesteld door de methodologische Advies- en expertgroep Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden (AQUA). In deze expertgroep zit een twintigtal deskundigen uit de het veld van richtlijnontwikkeling, richtlijnonderhoud en richtlijnimplementatie. Als basis voor de leidraad heeft de Expertgroep de documenten 'Zorgstandaarden in Model' uit 2010 van het Coördinatieplatform en de 'Richtlijn voor Richtlijnen' uit 2012 van de Regieraad gebruikt.