Consultatie Farmacotherapeutisch Kompas: Preventie van een veneuze trombo-embolie bij orthopedische ingrepen

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 31 januari 2019.