Consultatie Farmacotherapeutisch Kompas: Diabetes mellitus type 2 (Herziening)

Dit document is uitsluitend bedoeld voor consultatie bij registratiehouders van de betreffende geneesmiddelen. De consultatietermijn loopt af op 31 december 2018.