Reacties van partijen op consultatie herziening Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015

Het Zorginstituut heeft op 2 mei 2018 het consultatiedocument 'herziening Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015 op samen beslissen' voorgelegd in een openbare consultatie. In het consultatiedocument werden voorgenomen aanpassingen voorgesteld voor de herziening van de criteria voor kwaliteitsstandaarden. Het Zorginstituut heeft belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid gegeven om commentaar te leveren op de voorgestelde wijzigingen.
In het reactiedocument staan samenvattingen van de schriftelijke inzendingen en de reactie van het Zorginstituut daarop. De reacties zijn zo veel mogelijk samengevat per onderwerp.

Het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten 2015 is in juni 2018 aangepast.