Proefschrift Payam Abrishami: De publieke waarde van zorginnovaties: een zoektocht voor ons allen

Dit proefschrift heeft de waarde van nieuwe therapeutische ziekenhuistechnologieën binnen het publieke gezondheidszorgstelsel bestudeerd. De diverse perspectieven op de waarde van een zorginnovatie in de praktijk zijn in kaart gebracht en vervolgens is er onderzocht hoe de resulterende inzichten kunnen bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde inbedding en implementatie van nieuwe medische technologieën.

De studie is met behulp van techno-antropologie uitgevoerd. Deze aanpak is ontwikkeld op het snijvlak van het vakgebied antropologie en de Wetenschaps- en Technologiestudies (Science and Technology Studies, STS). Techno-antropologische studies bestaan uit 2 stappen: een kwalitatief, probleemgericht verkenningsonderzoek en een daaropvolgende interpretatieve analyse met als hoofdvraag hoe het opgeleverde verkennende inzicht ons kan helpen om te gaan met het publieke probleem van nieuwe technologieën. In samenhang met deze twee stappen heeft dit project een constructieve opzet om (a) de sociale dynamiek van de introductie van een nieuwe medische technologie diepgaand te beschrijven en (b) de opgeleverde inzichten te integreren in de kennisbasis van de beoordeling van zorgtechnologieën, namelijk in Health Technology Assessment (HTA). Onderzoek naar de real-life waarde van een zorginnovatie, zoals toegepast in dit proefschrift, kan helpen om het publieke probleem van nieuwe medische technologie tijdens de introductiefase aan te pakken.