Tarieventabel 2018 Persoonsgebonden budget (pgb) Wlz - ZZP of zorgprofiel

De jaarbedragen in deze tabel moet u gebruiken bij het invullen van het budgetplan voor het aanvragen van een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor. Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een zorgprofiel).