Overzicht binnengekomen notificaties geneesmiddelen bij Zorginstituut Nederland

Het overzicht toont alle geneesmiddelen waarvan het Zorginstituut een notificatie heeft ontvangen van december 2012 tot heden. Behalve de indicaties vermeldt het de claims van fabrikanten over de € 2,5 miljoen-grens en de therapeutische waarde ten opzichte van de  vergelijkende behandeling.

Het overzicht geeft de stand van zaken tot en met april 2019.