Publicaties

Publicatie Zvw 2006-2016

De lasten van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) zijn tussen 2006 en 2015 opgelopen van 17,4 miljard euro naar 26,2 miljard euro. De baten stegen van 16,2 miljard euro naar 25,9 miljard euro. Eind 2015 had het Zvf een negatief cumulatief exploitatiesaldo van 2,1 miljard euro.

De lasten van de zorgverzekeraars zijn tussen 2006 en 2016 opgelopen van 27,1 miljard naar 41,7 miljard.