Leden Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) is een assessmentcommissie die wetenschappelijke adviezen geeft op zowel het gebied van de taken van het Zorginstituut in het kader van pakketbeheer als op het gebied van kwaliteit.