Publicaties

Overzicht zorgactiviteiten met aanspraakcode Zvw

Het Zorginstituut geeft voor het DBC-systeem aan of een zorgactiviteit wel of geen deel uitmaakt van het basispakket. Zorgactiviteiten die niet of onder voorwaarden onder de basisverzekering Zorgverzekeringswet vallen, krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een code voor aanspraakbeperking (aanspraakcode). Een zorgactiviteit met aanspraakcode wordt ook voorzien van een kleurcode:

  • Rood = geen verzekerde zorg;
  • Oranje = onder bepaalde voorwaarden verzekerde zorg.