Samenwerkingsafspraken 2016 transparante kwaliteitsinformatie medisch-specialistische zorg

Overeenkomst met afspraken over de methode en afstemming voor de aanlevering van kwaliteitsgegevens bij Zorginstituut Nederland. De overeenkomst is op 4 oktober 2016 getekend door zes bij de medische specialistische zorg betrokken branchepartijen. De aan te leveren gegevens voorzien burgers en zorginkopers van zorgverzekeraars van kwaliteitsinformatie over de zorg. Zorgaanbieders kunnen de informatie gebruiken om er de kwaliteit van hun zorg mee te verbeteren.

Duidelijke afspraken over aanlevering gegevens

Instellingen voor medisch specialistische zorg zijn sinds 2014 wettelijk verplicht kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Dit doen zij op basis van vooraf vastgestelde indicatoren. Dit zijn meetbare aspecten die iets zeggen over de kwaliteit van zorg. In deze overeenkomst hebben het Zorginstituut en de betrokken partijen vastgelegd wie, wat, wanneer moet doen. Ook staat hierin hoe de jaarlijkse vernieuwing van indicatoren vorm moet krijgen.

Indicatoren voor meerdere doelen gebruiken

Een belangrijk doel van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken is het geven van ruimte voor vernieuwing en het verlagen van de administratieve lastendruk in zorginstellingen. De afspraken moeten ertoe leiden dat de kwaliteitsgegevens op één plek staan, zodat alle partijen kunnen putten uit de gegevens die bij het Zorginstituut zijn aangeleverd. Hierdoor verbetert de publieksinformatie over de kwaliteit van zorg. Ook voor individuele patiëntenorganisaties, verzekeraars en zorgaanbieders worden de gegevens zo makkelijker te gebruiken.

Partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend

  • Federatie Medisch Specialist (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorginstituut Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)